Swedbank

Adresse
Landsvägen, Sundbyberg, Stockholm

Bygherre
Humlegården Fastigheter

Funktion
Kontor

Areal
45.000 m2 (op til 2.500 arbejdspladser)

År
2014

3XN Rolle
Arkitekt

3XN team
Kim Herforth Nielsen, Jan Ammundsen, Bo Boje Larsen, Marie Hesseldahl Larsen, Audun Opdal, Eva Hviid-Nielsen, Sofia Steffenoni, Jeanette Hansen, Anders Wadman, Caroline Purps, Sona Pohlova, Sebastian Le Dantec Reinhardt, Julie Rothman-Pedersen, Martin Rejnholt Frederiksen, Simon Hartmann-Petersen, Stine de Bang, Sune Mogensen, Noel Wibrand

Samarbejdspartnere
Ingeniør: P O Andersson Konstruktionsbyrå AB, Ikkab, Hillstatik AB / Projektledelse: Forsen Projekt / Landskabsarkitekt: LAND Arkitektur AB / Indretning: Tengbom og 3XN / Lysdesign: Black Ljusdesign / Lokal samarbejdspartner: BSK Arkitekter / Tekstildesign foyer: Mette Pedersen / Jerome Lhuilier

3XNs design til Swedbanks nye internationale hovedsæde er en nyskabende fortolkning af organisationens kerneværdier; åbenhed, enkelhed og omtanke – materialiseret i et moderne hovedsæde med vægt på transparens, skandinavisk enkelhed og et dynamisk socialt miljø. Det arkitektoniske greb er en foldet trippel-v struktur, der bryder voluminet op og skaber et imødekommende demokratisk miljø i og omkring Swedbanks nye hovedsæde.

ÅBENHEDEN er et gennemgående element i såvel det ydre udtryk som den interne organisering. De transparente facader understreger organisationens imødekommenhed mod sine omgivelser og fremhæver de semi-offentlige funktioner som restaurant og konferencefaciliteter på de nederste to etager. Trippel-v strukturen lægger sig her oven på og skaber med sin skulpturelle udformning en integreret overdækning over hovedindgangen. Facadens opdeling formidler denne funktionelle disponering og bryder fladen op i mindre geometriske enheder.

ENKELHEDEN kommer til udtryk i bygningens lette orientering, centreret omkring to skulpturelle spiraltrapper, der møder gæster og medarbejdere indenfor. Trapper, gangbroer og åbne planer skaber visuel kontakt på tværs og sikrer en dynamisk variation på de syv kontoretager. Bygningens pulserende hjerte, bankens trading floor med 375 ’handlepladser’, er placeret umiddelbart over de to gæsteetager. Den høje intensitet og fortættede indretning modsvares af to dobbelt høje rum. De øvrige kontoretager er indrettet med åbne kontorløsninger i v’ets spidser og fælles faciliteter samlet i en tværgående midterakse. Aksen udgør en naturlig færdselsåre som den korteste vej gennem huset og skaber en logisk inddeling i mindre enheder som rum i rummet. Ved at samle tekøkkener, garderober, lounge områder mv. i aksen skabes samtidig et rum for uformelle møder og faglig udveksling.

OMTANKEN består således i at skabe et socialt miljø, der skaber interaktion og sammenhænge på tværs. Den utraditionelle planløsning indebærer kortere distancer og god intern kommunikation. Atriernes placering på ydersiderne fremhæver Swedbanks ønske om et ekstroverte udtryk og giver udsigt og dagslys til arbejdspladserne. Samtidig skabes dermed en kompakt bygning med en mindre overflade, hvorved energiforbruget kan reduceres.

Stockholm, Sverige
2014

info text

X > <