3XN vinder undervisningsbyggeri i Sverige

3XN er kåret som vinder af arkitektkonkurrencen om et nyt undervisningsbyggeri for Mälardalens Högskola - en professionshøjskole i Eskilstuna sydvest for Stockholm. Projektet omfatter ombygning af en fredet modernistisk badeanstalt og et nybyggeri på i alt 18.250 m2

Harmonisk Helhed

3XN’s vinderforslag til Mälardalens Högskola i Eskilstuna sydvest for Stockholm er et samlende hus, som tilbyder undervisningsfaciliteter og arbejdspladser til henholdsvis 4.000 studerende og 350 ansatte.

”Vision er at skabe et åbent og inspirerende læringsmiljø, der opmuntrer til interaktion mellem studerende og ansatte – på tværs af fagligheder. Vi har desuden lagt stor vægt på, at det nye undervisningsbyggeri skal have en nænsom, men tæt visuel tilkobling til den fredede badanstalt af Paul Hedquist. Ved at give bygningen en ren geometri og ensartede flader har vi skabt klare referencer til badanstalten funktionalistiske byggestil” forklarer kreativ direktør og partner i 3XN, Kim Herforth Nielsen.

Gennem en række opdelinger af bygningskroppen nedbrydes skalaen i det nye byggeri, så der opstår der en klar og harmonisk, arkitektonisk helhed mellem ny og eksisterende bebyggelse. Opdelingerne giver samtidig plads til tre offentligt tilgængelige uderum, som kan bruges til rekreative formål.

Den lyse facade består af skiftevis åbne og lukkede partier. Denne variation giver facaden dynamik og sikrer at dagslyset falder hensigtsmæssigt inde i bygningen.

Fra badeanstalt til bibliotek

Indvendigt kobler den nye bygning sig på badhusets dæk i stue og 1. sal, så der skabes et sammenhængende flow mellem nyt og gammelt. De nederste planer vil således være helt åbne og forbundne, så den nye og gamle bygning opleves som én funktionel og rumlig helhed. Svømmehallens store volumen bevares som skolens bibliotek, og ved desuden at indrette café og studenterhus i badehuset, bliver det til et unikt og vigtigt socialt mødested for de studerende.

Det centrale atrium vil sammen med dobbelthøje auditorier, åbne studiezoner og indre lysgårde skabe en bygning med gode visuelle forbindelser etagerne imellem. Undervisningsrum samles på de tre nederste etager. På denne måde blandes studerende fra alle studieretninger og der skabes grobund for gode sociale relationer på tværs af studieretninger. Administrationskontorer placeres øverst i bygningen, hvor der er mulighed for at skabe et mindre offentligt arbejdsmiljø.

2014.06.26

info text

X > <