Arbejdsmetode 

I alle projektfaser samles vores teams med samarbejdspartnere, konsulenter, brugere osv. i workshops, hvor vi fremlægger analyse- og researchresultater samt udvikler koncepter og rammer for skitseringen. Vi arbejder i vidt omfang med hurtige skitsemodeller, der gør det let umiddelbart at fremstille, diskutere og vurdere forskellige rumlige muligheder, både intern og sammen med bygherre.

info text

X > <